top of page
5 Samuil.JPG

САМУИЛ ВЕЛЕВ

Творбите на Сауил съдържат портрети и пейзажи, фокусирани върху актуални социални проблеми. Стилът и техниката му варират и често се променят в полза на обекта.

  • Instagram

Творби в изложбата:

Masc for masc

Половите роли и възприемането на мъжката фигура като превъзхождаща са дълбоко вкоренени в обществото ни. Ролите в гей общността се разпределят, имитирайки тези в хетеронормативния свят - всяка роля идва със съответната привилегия или липсата на такава. Създава се йерархия, на върха на която стои хетеро-наподобяващият мъж. Женствеността, от друга страна, продължава да бъде демонизирана и потискането на женската фигура става навик и на гей общността. В резултат се появява поток от хора, които съзнателно или не, изменят идентичността или предпочитанията си, за да се впишат в привилегированата група.

bottom of page