top of page

Обобщена информация за дейността на Фондация "Кикимора и Кикимора" за 2023 г. и годишен финансов отчет

Основахме фондацията през май, 2023 г.

В хода на годината проведохме 7 общностни мероприятия,:
4 работилници (Voguing Workshop, Burlesque Workshop, Drama QueeRs, Drag Workshop)
2 социални събития (LGBTI+ Speed Dating, Lesbian Karaoke)
1 петдневна работилница (ДРАГотилница)

С кого работихме?
Работихме с шест жени - консултанти и специалисти, които получиха възнаграждение за труда си. Пет от тях са част от ЛГБТИ+ общността.
Работихме с общо девет ментори и водещи на събития, от които всички са част от ЛГБТИ+ общността - 
шестима от тях получиха възнаграждение за труда си, а трима работиха на доброволен принцип.

На какъв принцип работи екипът на Кикимора?
През 2023 г. фондацията няма наети лица на трудов договор - екипът полага както доброволен труд, така и работи на граждански договори, когато е възможно.

До колко човека успяхме да достигнем?
Над 70 човека се включиха като участници в събитията на Кикимора през 2023 г.
Съдържанието ни в социалните мрежи е стигнало до 20, 600 човека, а над 2, 200 пъти аудиторията ни е реагирала на публикуваното съдържание.

С кого си партнирахме?
Партньорите ни през 2023 г. бяха пространствата на The Steps, Бар Наклона, Koncept Space, Essence и Национален студенстки дом.
Колективите и организациите, с които работихме съвместно бяха Фондация  “Single Step”,
Фондация “И хала и врана”, както и колективът на “Куиър Въртележка”.

Кои бяха финансовите донори на Кикимора за 2023 г.?
Фондацията оперира както с проектно, така и с целево (core-funding) финансиране. 
Източник на грантове, които съставят бюджета на Кикимора за 2023 г. са:
Български фонд за жените (Bulgarian Fund For Women)
Mama Cash

Усвоеният бюджет на Кикимора за 2023 г. е в размер на 19,000.00 лева.
Годишен финансов отчет:
гфо приходи и разходи Кикимора.jpg
гфо баланс Кикимора.jpg
bottom of page