top of page
Untitled (3000 × 6000 px).png

Откриване на изложба - „Без почивка: Изследване на ЛГБТИ+ опита в капиталистическото общество“
Фестивал ПРИЗМА те кани на „Без почивка: Изследване на ЛГБТИ+ опита в капиталистическото общество“ - изложба, която обединява творбите на осем артисти. Този проект навлиза дълбоко в същността на това какво означава да живееш като ЛГБТИ+ човек в свят, движен от безмилостни изисквания и икономически натиск.

„Без почивка“ отразява неуморното лутане на феминистката ЛГБТИ+ общност в опит да намери своето място в общество, което маргинализира и разбира погрешно хората в нея или дори изисква обяснение за самото им съществуване, понякога преди дори те самите да са имали възможност да се свържат със собствената си идентичност.


Творби говорят за личните и споделените борби на ЛГБТИ+ хората и покрай това разкрива невидимите тежести и ежедневните битки, предлагайки суров и честен поглед върху въздействието на икономическите и социалните системи върху живота на куиър хората.

"Без почивка" не говори само за борбите, но и за устойчивостта и радостта. За възможността да съществуваме спокойно и да имаме пространство просто да живеем в живота си.

„Без почивка“ е призив да видим отвъд повърхността, да се ангажираме с по-дълбоките разкази на онези, които отказват да бъдат заглушени или превърнати в стока.

Радикално е да почиваш, без това да означава, че си по-малко от другите. В този процес ние, отново като общност, но и като отделни личности, намираме нови начини да творим - този път според своите собствени условия.


❗ Адресът на Bobbina е ул. „Триадица“ 5А.

Официалното откриване на изложбата е на 12 юни от 18:30 ч. Изложбата ще бъде достъпна всеки ден в периода 12-19 юни в работното време на Bobbina.


Произведението, показано на корицата на това събитие, е дело на Андрей Саром.


Фестивал ПРИЗМА се организира от @kikimorafnd


Фестивал ПРИЗМА се реализира с финансовата подкрепа на Български фонд за жените. Проектът не отразява становището на БФЖ и БФЖ не носи отговорност за него.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page