top of page

ЗА КИКИМОРА

Фондация "Кикимора и Кикимора" работи за увеличаването на социалната справедливост, подобряването на живота и сигурността на уязвими групи,  елиминирането на социално-икономическите неравенства, сексизма, расизма, ксенофобията, хомофобията, трансфобията и други пресичащи се потисничества.

Екипът на Кикимора се уповава на идеите на интерсекционалния феминизъм, като се стреми да допринася за поддържането на устойчиви общности, да създава възможности за включване на хора от уязвими групи в културни, образователни и артистични дейности, както и да ги въвлича в обществения живот.

Основна цел на фондацията е да изгражда и да допринася за създаването и функционирането на безопасни от дискриминация пространства, условия и дейности, които благоприятстват развитието, равнопоставеността, знанията и уменията на хора попадащи в маргинализирани групи, а приоритетно фокусира дейността си върху нуждите и проблемите на жените, куиър жените, транс хората, на тези, попадащи в етнически малцинства, както и на мигранти и бежанци в България.

ОБОБЩЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 
Виж повече, тук:
bottom of page