top of page

Резултати от Отворена покана

за участие в изложба "Без почивка: изследване на ЛГБТИ+ опита в капиталистическото общество”

7

одобрени
проекта

6

артисти

1

колектив

От Фестивал ПРИЗМА имаме удоволствието да обявим резултатите от конкурса за финансиране на артистични проекти на ЛГБТИ+ артисти „Без почивка“!

Получените проектни предложения бяха разгледани от екипа на Фестивал ПРИЗМА и бяха избрани седем идейни проекта на шестима артисти и един колектив.

 

При оценяването бяха взети под внимание следните критерии:

 

  • Творчески постижения и художествени качества, като оценката е субективна от всеки от членовете на журито и се оформя комплексно на базата на представеното портфолио и на базата на проектното предложение. За колективните предложения оценката включва и реализация на предходни сътрудничества и партньорства, ако има такива.

  • Ниво и изчерпателност на представянето с препоръчително включване на качествени изображения, допълнителни материали, линкове и референции, които да дадат максимално реалистична представа както за портфолиото на кандидатката/колектива, така и за конкретното проектно предложение.

  • Обосновка на идейния проект, като е необходимо той да е описан максимално ясно, конкретно и да съдържа изчерпателна информация за предварителното проучване и за предвидения процес на реализация.

  • Реалистичност на бюджета, като е препоръчително той да е формиран на базата на реално предварително проучване на разходите.

 

Имена на артистите, чиито проектни идеи са одобрени за реализация:
 

Андрей Саром

Боряна Красимирова

Кирил Буховски

Люба Мазнова & Магдалена Христова (колектив)

Младен Йорданов

Самуил Велев

Теодора Дончева

 

Всеки от избраните проекти ще получи финансиране на стойност до 500 лв., след което авторите ще имат един месец, за да изработят творбите си.

Завършените произведения ще бъдат представени в обща изложба между 12 и 19 юни, 2024 г. в Bobbina Cultural Space в София.

 

Екипът на Фестивал ПРИЗМА благодари на всички, подали своите идейни проекти.  Поради ограничени ресурси, екипът няма възможност да изпрати мотиви за отказ на неодобрените проекти.

Тазгодишната отворена покана на ПРИЗМА  “Без почивка” цели да подкрепи изкуство, което разглежда изтощителната реалност, с която се сблъскват ЛГБТИ+  хората и особено тези от общността, които се оказват в пресечната точка на хомо- и/или трансфобията и мизогинията в рамките на късния капитализъм. 

Следете каналите на фестивала в инстаграм и фейсбук за предстоящите събития.

bottom of page